Velkommen til det svingende huset!

Pinocchio har kurs for barn i ulike aldre med fokus på samspill, gruppetilhørighet og det å finne sin plass i en gruppe. Vi ønsker å lære barna å tørre å ta sin plass, bli sett og hørt og samtidig se og høre andre. Vi tilbyr også individuelle musikktimer med ulike instrumenter.
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close